Webdesign: hildewolters.nl

Hartelijk welkom op de site van Dorpsraad Oploo

Het doel van deze site is om iedereen die interesse heeft in het wel en wee van ons dorp, op een makkelijke manier zoveel mogelijk informatie te verstrekken.
De Dorpsraad is een schakel tussen de bewoners van het dorp Oploo en de gemeente Sint Anthonis, en aanspreekpunt voor zowel burger als de gemeente. Vanuit de dorpsraad beogen wij meerwaarde te hebben voor de verbetering van de leefbaarheid van Oploo. Om de Dorpsraad zo goed mogelijk te laten functioneren hebben we uiteraard een goede structuur nodig, die begint met een goede doelstelling;


Doelstelling

De Dorpsraad Oploo stelt zich ten doel het bevorderen en (mede-) in stand houden van de leefbaarheid, het welzijn en de veiligheid van het dorp Oploo en haar inwoners.

  

Hoe Vrô blieft het in Plô?!

 

Dat is de titel die de Visie heeft meegekregen.

Voorlopig is dit nog de conceptvisie, waar veel bewoners uit Oploo aan hebben meegewerkt.

De Bevindingen van de belangrijkste thema's zijn opgenomen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de vastgestelde dorpsvisie.

Binnenkort zal er een aftrap gemaakt worden met een aantal projectgroepen om de visie uit te werken.

 

Leefbaarheidsfonds Oploo


De criteria van het leefbaarheidsfonds Oploo kunt u hieronder downloaden, evenals het aanvraagformulier.