Webdesign: hildewolters.nl

Werkgroep Blauwstraat aan de slag

Uit naam van de Dorpsraad Oploo praat de Werkgroep Blauwstraat met de gemeente Sint Anthonis over de herinrichting van de Blauwstraat. De eerste prioriteit is het aanpakken van de geluids- en trillinghinder, terwijl verhoging van de veiligheid en de inrichting van de ruimte langs het wegvak hierbij ook worden meegenomen.

Begin dit jaar maakte de gemeenteraad van Sint Anthonis 500.000 euro vrij voor de reconstructie van de Blauwstraat (vanaf de N272 tot voorbij de eerste drempel op de Deurneseweg). Ambtenaren van de gemeente werken momenteel aan de uitwerking van een plan. Vast staat dat het wegdek volledig wordt vernieuwd. De werkgroep wil dat er ook wordt gekeken naar mogelijke alternatieven voor de verkeersdrempels, de oversteekplaats bij de school en de ‘ingewikkelde’ vijfsprong bij de overgang Blauwstraat-Deurneseweg. Het verlagen van de maximumsnelheid en hiermee het terugdringen van de verkeersintensiteit op de Blauwstraat is een andere wens van de werkgroep. Mogelijk kan er met eenvoudige middelen binnen dit project ook iets worden gedaan aan de ‘sluiproute’ Gemertseweg (tussen Blauwstraat en pannenkoekenhoeve).

Zodra de plannen nader zijn uitgewerkt (met varianten) wil de Dorpsraad Oploo in samenwerking met de gemeente Sint Anthonis een informatieavond beleggen. Dit zal waarschijnlijk komend najaar het geval zijn.

De Werkgroep Blauwstraat is een onderdeel van de Dorpsraad Oploo. Voorzitter is Henk Goossens, terwijl ook Rien van de Steeg en Herman Vloet namens de dorpsraad zitting hebben in de werkgroep. De overige leden zijn Stefan Roché (verkeersdeskundige), Marie José Aarts (verkeersouder Matthiasschool), Joost Cornelissen (aanwonend / verkeersouder Matthiasschool), Werner Hendriks (aanwonend / groendeskundige), Petra van de Cruijs (aanwonend)en Henny Lenkens (aanwonend / pr).