Webdesign: hildewolters.nl

Aanwezigen: B en W en Dorpsraad


De volgende punten zijn aan de orde gekomen:

  1. Woningbouw: uitbreidingsplan Beeksenhof III
  2. Wat na Beeksenhof III
  3. Vervuiling Kasteelgracht
  4. Vloetweg: schade aan weg i.v.m. worteldruk van de bomen
  5. Mogelijke rotonde bij Dierenartsenpraktijk en geluidshinder N272
  6. Sluiproute Oude Gemertseweg: oplossen door verkeersbelemmerende maatregelen.