Webdesign: hildewolters.nl

Beste Dorpsgenoten,

Op maandag 22 oktober organiseert De Dorpsraad i.s.m. de Gemeente Sint Anthonis een voorlichtingsavond over inbraakpreventie en woning beveiliging.

 

Deze voorlichtingsavond staat onder leiding van een ervaringsdeskundige. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, ook vanuit Oploo, wordt een beeld geschetst, hoe wij als burgers omgaan met de beveiliging van ons huis en onze spullen. Ook de politie zal deze avond aanwezig zijn.

Deze avond is op vele plaatsen al een groot succes geweest en belooft dit ook in Oploo te zijn.

 

We beginnen om 20.00 uur in het Dorpshuis.

 

De avond duurt ongeveer tot 21.30 uur

 

We hopen op een grote belangstelling voor dit belangrijke thema.

 

De Dorpsraad.