Webdesign: hildewolters.nl

 

Beste Bewoners van Oploo.

Dorpsraad Oploo houdt op 12 november haar jaarvergadering.

Het college van B&W zal hierbij aanwezig zijn en zal een aantal agendapunten toelichten.

Wij willen iedereen uit Oploo uitnodigen hierbij aanwezig te zijn.

De volgende vergaderpunten zullen deze avond ter sprake komen.

            1. Woningbouw

            2. ’t Juffere, kasteelgracht plan

            3. Geluidsoverlast en poll

            4. Website

            5. Terugtreden van overheid, zelfsturing dorpen

            6. Kermis

            7. Kerstmis: ledverlichting

 U bent van harte welkom op:

donderdag 12 november om 20.00 uur in De oude Heerlijkheid te Oploo.