Webdesign: hildewolters.nl

Renovatie laanboom structuur Broekstraat Westerbeek/Oploo

In het voorjaar van 2015 is door de gemeente Sint Anthonis in samenwerking met de bomenwerkgroep en de  dorpsraden van  Westerbeek en Oploo, een plan gemaakt voor renovatie van de laanboom structuur aan de Broekstraat in Westerbeek/Oploo.

De kapvergunning is in de zomerperiode onherroepelijk geworden, waardoor in het najaar het plan uitgevoerd kan gaan worden.

Het plan gaat uit van het vervangen van zieke Essen door Elzen en Abelen in een meer groepsgewijze en landschappelijke opzet en met ruimere plantafstanden dan voorheen. De bestaande eiken worden tevens uitgedund, om ze meer licht te geven. Zwakke exemplaren worden waar dat kan, vervangen door nieuwe bomen. Daarmee ontstaat een meer toekomstbestendig geheel.

De percelen van bewoners van de Broekstraat blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Voor het overige verkeer wordt de weg afgesloten.

De planning van de werkzaamheden is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden als volgt:

Start in week 48:

Maandag en dinsdag 23+24 november rooien van de bomen. (dus de weg dan gedeeltelijk afsluiten)

Woensdag en donderdag 25+ 26 november stobbes frezen en grond uitwisselen.

Vrijdag t/m maandag 27+30 november planten van de bomen.

Snoeien van de overige bomen, wordt  gelijktijdig met het overige geplande snoeiwerk in Westerbeek uitgevoerd en is eind  december gereed.