Webdesign: hildewolters.nl

UITGIFTE BOUWKAVELS IN OPLOO EN WANROIJ

In Oploo plan Beeksenhof en in Wanroij plan De Steeg........ 

.........De gemeente Sint Anthonis gaat starten met de uitgifte van bouwkavels in de kern Oploo (Beeksenhof) en Wanroij (de Steeg). De kavels in Oploo zijn bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning en een twee-onder-een-kapwoning en in Wanroij zijn de kavels bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning.

De kavels worden uitgegeven met de bedoeling dat koper zelf de woning kan gaan bouwen. Dit betekent dat de koper een aannemer en een architect kan uitzoeken om het bouwplan te realiseren. De koper kan zelf invulling geven aan het bouwplan, uiteraard met inachtneming van de voorschriften uit het ter plaatste geldende bestemmingsplan.
De gemeente draagt zorg voor het bouwrijp maken van de grond en het plaatsen van de hoofdriolering en de nutsvoorzieningen op het openbare terrein.

Oploo
De uit te geven kavels (13 t/m 19) liggen in het bestemmingsplan ”Oploo Beeksenhof”, ziesituatieschets.

4 kavels voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning en
3 kavels voor de bouw van een vrijstaande woning.

De grondprijs voor Oploo is vastgesteld op € 209,00 per m2  exclusief 21% BTW.

Tevens zijn in het plangebied gronden aangewezen (kavel 1 t/m 12) voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Bij collectief particulier opdrachtgeverschap zijn de toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever voor het eigen nieuwbouwproject. Deelnemers hebben voortdurend inzicht en inspraak in de keuzes van bouwsysteem, het ontwerp, de bouwmaterialen, de afwerking en het kostenplaatje. Daarbij worden ze begeleid door een adviseur die de deelnemers wegwijs maakt in het bouwproces van ontwerp tot oplevering.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de dorpsraad van Oploo.
Inschrijformulier bouwkavels Beeksenhof Oploo
Kijk voor plankaarten voorschriften e.d. op de pagina woningen en kavels in de gemeente