Webdesign: hildewolters.nl

Janssen de Jong, gemeente Sint Anthonis en de Dorpsraad Oploo werken samen aan het nieuw te bouwen plan tussen de Blauwstraat Boortorenstraat, en de Deken Schmerlingstraat. Dit gebied is door de gemeente aangewezen als de nieuwe woningbouwlocatie voor de kern van Oploo.

In dit gebied zal de eerste gasloze woonwijk van Oploo gerealiseerd worden. Participatie van omwoneden en nieuwe bewoners staan hoog in het vaandel bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk.

Voor dit nieuwbouwplan is er inmiddels een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep is breed samengesteld en bestaat uit jongeren, middengroep, de ouderen een deskundige op het gebied van groen, omwonenden en de dorpsraad.

Wilt u ook meedenken met dit project dan is het mogelijk om tot 16 Juni 2019 de woonenquete in te vullen via de website www.woneninoploo.nl of middels de volgende link  https://www.woneninoploo.nl/woonenqu-te 

Samen maken we het mogelijk!

Vitale kernen is een project waarin burgerinitiatieven voor de verbetering van de leefbaarheid in dorp of buurt worden ondersteund. Hiervoor is momenteel € 1.250 000,- beschikbaar in de gemeente St Anthonis. Mogelijk wordt dit bedrag in de toekomst verhoogd. Voor meer informatie zie www.vitalekernen.nl

Op 20 augustus om 20 uur wordt in de Oude Heerlijkheid een informatieavond georganiseerd door de gemeente en de Dorpsraad. Hierin komen alle aspecten van Vitale kernen aan de orde.

Een initiatief kan worden aangevraagd via de website van Vitale kernen. Daarna wordt het door de gemeente beoordeeld op regelgeving en vergunning . Hierna gaat het terug naar het dorp waar de adviesraad het project beoordeelt op drie aspecten: leefbaarheid, duurzaamheid en economische haalbaarheid. Bij een positief advies neemt het college van B&W uiteindelijk het advies over mits er geen zwaarwegende reden is om dit niet te doen.

Wij hebben je nodig!

De adviesraad is een erg belangrijk onderdeel van het project Vitale kernen. Deze raad zal bestaan uit inwoners van ons eigen dorp. Hiervoor zoeken we mensen. We roepen iedereen die deel uit wil maken van de adviesraad om initiatieven te beoordelen op zich aan te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op 27 augustus willen we de adviesraad voor Oploo definitief samen stellen.

Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie dan kunt u contact opnemen met Mantje Vloet 06 53262887.

In de bijlage vind u de uitslagen van Fit Plô

Bijlagen:
Bewaar het bestand Uitslag fittest Oploo oktober 2017.pdfUitslag Fittest