Webdesign: hildewolters.nl

Stoepkrijtkunstwerk start reconstructie Blauwstraat Oploo

RSS

stoepkrijten

Maandag 31 augustus om 10.00 krijten de leerlingen van de basisschool St. Matthias uit Oploo een meterslange ketting op het beton van de Blauwstraat.....

Zo wordt de start van de werkzaamheden en de daarbij behorende wegafsluiting kleurrijk en creatief ingewijd. Dankzij de medewerking van docenten en de leerlingen van de basisschool op deze eerste schooldag en op initiatief van de Dorpsraad Oploo, de werkgroep reconstructie Blauwstraat en de gemeente Sint Anthonis krijgt dit zo een bijzonder accent.

Na de pauze om 10.00 uur komen alle kinderen naar de Blauwstraat. Op het beton is door vrijwilligers vooraf een platte ketting met schakels (elke schakel ca. 100 x 60 cm) getekend. De leerlingen mogen ieder een schakel naar keuze intekenen of inkleuren met stoepkrijt. Het thema is: “De nieuwe Blauwstraat” en we verwachten dat de kinderen een kwartier tot twintig minuten nodig hebben (langer mag).

Helaas is het een kunstwerk vergankelijk, want de breekmachines zullen het beton snel kapot beuken en afvoeren.

Meer foto's zijn te vinden op www.tunnis.nl 

Afgelopen woensdag is in Plo Noord weer een Straatspeeldag gehouden.

Kijk voor een kleine inpressie.

Straatspeeldag Oploo

Dorpsvisie Oploo

 

Meepraten over de toekomst van Oploo, dat was de opzet van de twee bijeenkomsten eind april, Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd. Zoveel dat de dorpsraad zich heeft verkeken op de tijd die nodig is om van al die aangedragen onderwerpen een samenhangende visie te maken.

Optimistisch.

Dit betekent dat de datum van 1 juni, waarop een eerste concept zou worden gepresenteerd wel erg optimistisch is gebleken.

Er is al hard gewerkt maar er blijkt meer tijd nodig om alles goed en duidelijk op papier te zetten, dit is de reden dat we 1 juni uitstellen naar een later tijdstip..

Aan de slag.

De dorpsraad zal u tijdig informeren wanneer de volgende informatiebijeenkomst zal worden gehouden, waarbij iedereen ziijn / haar mening kan geven over de visie en we er dan samen mee aan de slag kunnen.