Webdesign: hildewolters.nl

Reconstructie Blauwstraat

 

Informatieavond reconstructie Blauwstraat

 

OPLOO – In samenwerking met de Dorpsraad Oploo organiseert de gemeente Sint Anthonis op donderdag 24 april een informatieavond over de reconstructie van de Blauwstraat in Oploo. De avond bedoeld voor aanwonenden en belangstellenden.

 

De gemeente heeft vorig jaar 500.000 euro vrijgemaakt voor de reconstructie van de Blauwstraat (vanaf de N272 tot voorbij de eerste drempel op de Deurneseweg). Doel ervan is het terugdringen van de geluids- en trillinghinder, vergroten van de verkeersveiligheid en tegelijkertijd de openbare inrichting verbeteren. De aanleg is voorzien voor 2015.

 

In opdracht van de gemeente hebben deskundigen van de Copier Groep drie varianten voor de herinrichting het circa 1 km lange wegvak uitgewerkt. Deze zijn onlangs voorgelegd aan een werkgroep van de dorpsraad, die vanaf het begin bij de reconstructieplannen is betrokken.

 

Tijdens de informatieavond worden de varianten met tekeningen en visualisaties toegelicht door Jaap Bergmans en Wouter Buddingh, beiden van de Copier Groep. Namens de gemeente zijn Toon van den Hoogenhoff en Perry Peeters aanwezig. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.

 

De informatieavond is op 24 april in gemeenschapshuis De Oude Heerlijkheid, Grotestraat 12 in Oploo. De aanvang is 20.00 uur. Voor meer informatie bel Henk Goossens, voorzitter van de werkgroep Blauwstraat: (0485) 38 25 02.

 

4 kernen

Graag nodigen wij u uit voor woensdag 13 November, voor meer info open de bijlage.

Blauwstraat

Werkgroep Blauwstraat aan de slag

Uit naam van de Dorpsraad Oploo praat de Werkgroep Blauwstraat met de gemeente Sint Anthonis over de herinrichting van de Blauwstraat. De eerste prioriteit is het aanpakken van de geluids- en trillinghinder, terwijl verhoging van de veiligheid en de inrichting van de ruimte langs het wegvak hierbij ook worden meegenomen.

Begin dit jaar maakte de gemeenteraad van Sint Anthonis 500.000 euro vrij voor de reconstructie van de Blauwstraat (vanaf de N272 tot voorbij de eerste drempel op de Deurneseweg). Ambtenaren van de gemeente werken momenteel aan de uitwerking van een plan. Vast staat dat het wegdek volledig wordt vernieuwd. De werkgroep wil dat er ook wordt gekeken naar mogelijke alternatieven voor de verkeersdrempels, de oversteekplaats bij de school en de ‘ingewikkelde’ vijfsprong bij de overgang Blauwstraat-Deurneseweg. Het verlagen van de maximumsnelheid en hiermee het terugdringen van de verkeersintensiteit op de Blauwstraat is een andere wens van de werkgroep. Mogelijk kan er met eenvoudige middelen binnen dit project ook iets worden gedaan aan de ‘sluiproute’ Gemertseweg (tussen Blauwstraat en pannenkoekenhoeve).

Zodra de plannen nader zijn uitgewerkt (met varianten) wil de Dorpsraad Oploo in samenwerking met de gemeente Sint Anthonis een informatieavond beleggen. Dit zal waarschijnlijk komend najaar het geval zijn.

De Werkgroep Blauwstraat is een onderdeel van de Dorpsraad Oploo. Voorzitter is Henk Goossens, terwijl ook Rien van de Steeg en Herman Vloet namens de dorpsraad zitting hebben in de werkgroep. De overige leden zijn Stefan Roché (verkeersdeskundige), Marie José Aarts (verkeersouder Matthiasschool), Joost Cornelissen (aanwonend / verkeersouder Matthiasschool), Werner Hendriks (aanwonend / groendeskundige), Petra van de Cruijs (aanwonend)en Henny Lenkens (aanwonend / pr).