Webdesign: hildewolters.nl

Renovatie laanboom structuur Broekstraat Westerbeek/Oploo

In het voorjaar van 2015 is door de gemeente Sint Anthonis in samenwerking met de bomenwerkgroep en de  dorpsraden van  Westerbeek en Oploo, een plan gemaakt voor renovatie van de laanboom structuur aan de Broekstraat in Westerbeek/Oploo.

De kapvergunning is in de zomerperiode onherroepelijk geworden, waardoor in het najaar het plan uitgevoerd kan gaan worden.

Het plan gaat uit van het vervangen van zieke Essen door Elzen en Abelen in een meer groepsgewijze en landschappelijke opzet en met ruimere plantafstanden dan voorheen. De bestaande eiken worden tevens uitgedund, om ze meer licht te geven. Zwakke exemplaren worden waar dat kan, vervangen door nieuwe bomen. Daarmee ontstaat een meer toekomstbestendig geheel.

De percelen van bewoners van de Broekstraat blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Voor het overige verkeer wordt de weg afgesloten.

De planning van de werkzaamheden is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden als volgt:

Start in week 48:

Maandag en dinsdag 23+24 november rooien van de bomen. (dus de weg dan gedeeltelijk afsluiten)

Woensdag en donderdag 25+ 26 november stobbes frezen en grond uitwisselen.

Vrijdag t/m maandag 27+30 november planten van de bomen.

Snoeien van de overige bomen, wordt  gelijktijdig met het overige geplande snoeiwerk in Westerbeek uitgevoerd en is eind  december gereed.

54 vrijwilligers gezocht voor glasvezelcampagne in de gemeente Sint Anthonis

 

In 2016 start de informatiecampagne om een glasvezelnetwerk in de gemeente Sint Anthonis aan te leggen. Op 13 oktober organiseert LVCNET een informatieavond voor inwoners die ambassadeur willen worden. Er zijn 54 glasvezelambassadeurs nodig die voor circa 5400 gezinnen in de gemeente glasvezel mogelijk gaan maken. 3 in Landhorst, 3 in Ledeacker, 8 in Oploo, 20 in Sint Anthonis, 3 in Stevensbeek, 13 in Wanroij en 3 in Westerbeek. De vrijwilligers krijgen hiervoor een training die eind oktober van start gaat.

De rode draad van de taken is buurtgenoten voorzien van de juiste informatie. Als ambassadeur wordt je de glasvezeldeskundige van de buurt. Er zijn taken samengesteld op basis van tijd. Het varieert van het rondbrengen van informatiefolders in de buurt tot het coördineren en organiseren van inschrijf- en informatieavonden. Voor iedereen die wil dat er glasvezel in de gemeente komt, is er wel een taak. De meeste taken vragen éénmalig 3 tot 4 uur van uw tijd.

Training in oktober

In de bijeenkomsten komen alle aspecten van glasvezel aan de orde. Daarmee kunt u alle vragen van buurtbewoners beantwoorden. Als ambassadeur speelt u een belangrijke rol. U geeft de buren de juiste informatie over glasvezel.

Inwoners hebben veel vragen over glasvezel: Waarom is glasvezel nodig? Moet ik een nieuwe tv of pc kopen? Moet ik nieuwe kabels in mijn huis aanleggen? Waarom is glasvezel goedkoper? Allemaal vragen die veel indianenverhalen opleveren. Daarom is het zo belangrijk dat vrijwilligers goed opgeleid op pad gaan om de buurt te informeren.

Waarom glasvezel?

In Nederland zijn circa 2 miljoen woningen al door KPN aangesloten op glasvezel. KPN en Ziggo willen hun breedbandnetwerk in de gemeente niet verder uitbreiden. En dat terwijl de noodzaak van glasvezel steeds groter wordt door het toenemende internetgebruik.

Jaarlijks stijgt het internetgebruik met ongeveer 40%. Uit onafhankelijk onderzoek door TU Eindhoven blijkt dat we over 10 jaar een downloadsnelheid willen van 565 Mb per seconde. Terwijl we nu al tevreden zijn met 50 Mb. De netwerken van KPN en Ziggo komen nu niet verder dan 200 Mb down- en 20 Mb upload. Glasvezel haalt met gemak 900 Mb, zowel bij down- als uploaden.

U kunt zich aanmelden als ambassadeur op www.lvcnet.nl. 

Stoepkrijtkunstwerk start reconstructie Blauwstraat Oploo

RSS

stoepkrijten

Maandag 31 augustus om 10.00 krijten de leerlingen van de basisschool St. Matthias uit Oploo een meterslange ketting op het beton van de Blauwstraat.....

Zo wordt de start van de werkzaamheden en de daarbij behorende wegafsluiting kleurrijk en creatief ingewijd. Dankzij de medewerking van docenten en de leerlingen van de basisschool op deze eerste schooldag en op initiatief van de Dorpsraad Oploo, de werkgroep reconstructie Blauwstraat en de gemeente Sint Anthonis krijgt dit zo een bijzonder accent.

Na de pauze om 10.00 uur komen alle kinderen naar de Blauwstraat. Op het beton is door vrijwilligers vooraf een platte ketting met schakels (elke schakel ca. 100 x 60 cm) getekend. De leerlingen mogen ieder een schakel naar keuze intekenen of inkleuren met stoepkrijt. Het thema is: “De nieuwe Blauwstraat” en we verwachten dat de kinderen een kwartier tot twintig minuten nodig hebben (langer mag).

Helaas is het een kunstwerk vergankelijk, want de breekmachines zullen het beton snel kapot beuken en afvoeren.

Meer foto's zijn te vinden op www.tunnis.nl