Webdesign: hildewolters.nl

Luiercontainer terug in Oploo

Toch weer luiercontainer in Oploo
Helaas heeft in Oploo een aantal weken geen luiercontainer
gestaan. Op woensdag 10 september wordt weer een
luiercontainer geplaatst. Nu aan de Van Stalbergenstraat, naast
de textiel- en glascontainer. Luierzakken kunt u voortaan
verkrijgen bij Spar supermarkt aan de Vloetweg in Oploo.
Luiers dient u aan te bieden in de speciale luierzakken. De luierzakken zijn bestemd voor:

  •  luiers
  •  billendoekjes
  •  incontinentiemateriaal

Stopt u geen maandverband, papier, verpakkingsmateriaal en plastic in de luierzak. Dit verstoord het
verwerkingsproces. Luiers worden namelijk verwerkt tot biogas, warmte en compost. Het biogas wordt
gebruikt om elektriciteit op te wekken. De vrijgekomen warmte wordt toegepast om bedrijfsruimten te
verwarmen en het compost wordt grotendeels afgezet in de landbouw. Belangrijk dus dat u luiers apart
aanbiedt en niet bij het restafval stopt.
Hoe kom ik aan luierzakken?
Deze kunt u tijdens opneingstijden van de winkel afhalen bij Spar supermarkt aan de Vloetweg in Oploo.
Meer informatie
Alle informatie over het aanbieden van luiers en een overzicht van alle luiercontainers en uitgiftepunten
van luierzakken in uw gemeente vindt u op www.afvalaanbieden.nl/afvalsoorten/luiers.

Reconstructie Blauwstraat

 

Informatieavond reconstructie Blauwstraat

 

OPLOO – In samenwerking met de Dorpsraad Oploo organiseert de gemeente Sint Anthonis op donderdag 24 april een informatieavond over de reconstructie van de Blauwstraat in Oploo. De avond bedoeld voor aanwonenden en belangstellenden.

 

De gemeente heeft vorig jaar 500.000 euro vrijgemaakt voor de reconstructie van de Blauwstraat (vanaf de N272 tot voorbij de eerste drempel op de Deurneseweg). Doel ervan is het terugdringen van de geluids- en trillinghinder, vergroten van de verkeersveiligheid en tegelijkertijd de openbare inrichting verbeteren. De aanleg is voorzien voor 2015.

 

In opdracht van de gemeente hebben deskundigen van de Copier Groep drie varianten voor de herinrichting het circa 1 km lange wegvak uitgewerkt. Deze zijn onlangs voorgelegd aan een werkgroep van de dorpsraad, die vanaf het begin bij de reconstructieplannen is betrokken.

 

Tijdens de informatieavond worden de varianten met tekeningen en visualisaties toegelicht door Jaap Bergmans en Wouter Buddingh, beiden van de Copier Groep. Namens de gemeente zijn Toon van den Hoogenhoff en Perry Peeters aanwezig. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.

 

De informatieavond is op 24 april in gemeenschapshuis De Oude Heerlijkheid, Grotestraat 12 in Oploo. De aanvang is 20.00 uur. Voor meer informatie bel Henk Goossens, voorzitter van de werkgroep Blauwstraat: (0485) 38 25 02.

 

4 kernen

Graag nodigen wij u uit voor woensdag 13 November, voor meer info open de bijlage.