Webdesign: hildewolters.nl

Via de website van de gemeente kunt u het inrichtingsplan Opwaardering Grotestraat en Vloetweg vinden: www.sintanthonis.nl/molenbeek.

Vervolgstappen:

 

  •  Bewoners en andere belanghebbenden kunnen hun zienswijze op het inrichtingsplan tot en met zondag 25 april 2021 kenbaar maken via een email aan de Dorpsraad Oploo Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . De dorpsraad stuurt ontvangen e-mails door aan de gemeente, waarna ze door het projectteam behandeld zullen worden. 
  • Het projectteam van de gemeente werkt een zo breed mogelijk gedragen inrichtingsplan uit. De gemeente hecht, zowel ambetlijk als bestuurlijk, zeer veel waarde aan draagvlak voor aanpassingen in de openbare ruimte, zowel bij bewoners als bij andere belanghebbenden zoals het waterschap, de busmaatschappij, de nutsbedrijven enzovoorts.
  • De gemeente weegt daarbij alle wensen en belangen van bewoners en organisaties buiten de gemeentelijke organisatie mee in de uitwerking van het plan. Er is niet een partij wiens belangen zwaarder wegen dan die van een andere partij, al zullen wetgeving, gemeentelijk beleid en landelijke richtlijnen voor bijvoorbeeld veilg wegontwerp altijd een randvoorwaarde vormen voor het plan. Dit betekent waarschijnlijk dat niet aan alle individuele wensen invulling gegeven zal kunnen worden. Wij zoeken als projectteam naar de optimale compromis. In dit proces wordt de Dorpsraad in alle fasen van het ontwerp betrokken als vertegenwoordiger van de bewoners.
  • De gemeenteraad neemt op 3 juni 2021 een besluit over het inrichtingsplan. Er is dan géén inspreekmogelijkheid dus deel uw zienswijze vooraf via de mail.
  • Als het plan wordt vastgesteld, wordt het bijbehorende budget vrijgegeven en wordt aangevangen met het technish voorontwerp
  • Alle bwoners en andere belanghebbende krijgen vervolgens in de zomer van dit jaar de mogelijkheid om tijdens een bijeenkomst voor de belanghebbenden het technisch voorontwerp te bekijken en haar of zijn reactie daarop te geven.