Webdesign: hildewolters.nl

Update Plan Molenbeek, Vloetweg - Grotestraat 

Afgelopen maanden is er onderzoek uitgevoerd naar de ontkluizing van de Molenbeek en mogelijke ontwerp oplossingen.

Dit onderzoek heeft langer geduurd dan verwacht. In samenspraak met de bewonerswerkgroep en enkele andere belanghebbenden zoals de Molenstichting, is er een voorlopige keuze gemaakt voor de wijze van ontkluizen. Die keuze betreft voor een deel het verplaatsen van de overkluizing naar de Grotestraat, middels een dichte buis, en voor een deel de aanleg van een open watergang. 

De bewonerswerkgroep, gemeente en waterschap zijn het erover eens om een open watergang in het Molenveld te maken en om de overkluizing voor een groot deel ondergronds in de openbare weg aan te leggen – daar waar de huizen vrij dicht op de weg staan. De gemeente ziet mogelijkheden om ook open water (ontkluizen) op het plein bij de Oude Heerlijkheid te realiseren, hiermee de oude situatie met water voor de Oude Heerlijkheid ter herstellen. Besloten is om een uitwerking te maken van dit plan met een gesloten buis in de Grotestraat en een open watergang (ontkluizen) op het plein bij de Oude Heerlijkheid.  

Dit plan zal gepresenteerd worden aan alle inwoners van Oploo middels een informatieavond. Vervolgens is er de mogelijkheid voor de bewoners hun mening te geven over de ontkluizing ter hoogte van de Oude Heerlijkheid middels een enquête. 

Op basis van de resultaten van de enquête zal een definitief besluit worden genomen over het ontkluizen ter hoogte van de Oude Heerlijkheid. 

In de komende weken zal duidelijk worden hoe een en ander er qua planning uit komt te zien en zullen u verder informeren.