Webdesign: hildewolters.nl

Nu de gesprekken tussen de gemeente en de bewoners die zich daarvoor hadden aangemeld zijn afgerond, is het adviesbureau Tauw door de gemeente gecontracteerd om nader onderzoek te doen naar de ontkluizing van de Oploosche Molenbeek. Onderdeel van de opdracht is het onderzoeken van de twee ontkluizingsvarianten – naast de variant die de gemeente heeft uitgewerkt hebben bewoners van de Grotestraat een eigen variant uitgewerkt.

De tientallen gesprekken met bewoners en het nadere onderzoek door Tauw heeft ertoe geleid dat de gemeente de planning heeft moeten bijstellen. De bewonersbijeenkomst voor het bespreken van het technisch voorontwerp vindt daarom niet direct na de zomervakantie, maar aan het einde van het jaar plaats.

De komende periode staat in het teken van onderstaande werkzaamheden. Kijk voor een volledige toelichting op het project op de website www.sintanthonis.nl/molenbeek.

 • In het najaar van 2021 vindt onderzoek plaats naar technische aspecten van het ontkluizen van de Molenbeek en worden en worden de variant van het plan van de gemeente en de variant van bewoners van de Grotestraat vergeleken.
 • Het technisch voorontwerp wordt naar verwachting in november 2021 afgerond.Vervolgens besluit het college van burgemeester en wethouders over het technisch ontwerp en kan het technisch voorontwerp aan de bewoners en andere belanghebbenden worden voorgelegd.
 • De bijeenkomst voor bewoners en andere belanghebbenden om het technisch voorontwerp te bekijken en daar reactie op te geven, vindt naar verwachting in december 2021 plaats. De uitnodiging hiervoor volgt tijdig.

Vele gesprekken zijn tussen bewoners en gemeente gevoerd over het opwaarderen van de Grote Straat en Vloetweg. 

Op de site www.sintanthonis.nl/molenbeek vindt u de samenvatting van de vragen en antwoorden van de gemeente.

Vragen en opmerkingen hierover kunnen doorgegeven worden aan de bewonerswerkgroep en / of aan de projectleider van de gemeente Sint Anthonis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Inrichtingsplan Grotestraat - Vloetweg

Via de website van de gemeente kunt u informatie over het project Opwaardering Grotestraat en Vloetweg vinden: www.sintanthonis.nl/molenbeek 

 

In juli hebben individuele gesprekken plaatsgevonden met bewoners en andere belanghebbenden. Tijdens deze gesprekken met de projectleider en de ontwerper, zijn wensen en bezwaren besproken.

Deze worden, indien mogelijk, meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp.

Bewonerswerkgroep

Naar aanleiding van een initiatief van bewoners van de Grotestraat is de bewonerswerkgroep Grotestraat en Vloetweg samengesteld. Deze werkgroep is gesprekspartner van de gemeente. De werkgroep denkt mee en behartigt de belangen van de bewoners en ondernemers van de Grotestraat en Vloetweg gedurende de verdere uitwerking van het plan.

Eind juli is de bewonerswerkgroep van start gegaan. In de werkgroep hebben de volgende inwoners van Oploo zitting:

 • Miranda Ermens (namens ondernemers Grotestraat en Vloetweg)
 • Marco Hendriks en Niels Deenen (namens bewoners Vloetweg)
 • Mark Derks, Tiny Hendriks en Henk Verberk (namens bewoners Grotestraat)
 • Luke van den Bosch en John Loeffen (namens de Dorpsraad Oploo)

U kunt via e-mail contact opnemen met de werkgroep:

 • Voor de belangen van bewoners van de Vloetweg: Niels Deenen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 • Voor de belangen van bewoners van de Grotestraat: Mark Derks (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 • Voor de belangen van ondernemers: Miranda Ermens (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Vervolg vanaf augustus 2021

 • Na afronding van de individuele gespreksronde, start het projectteam in afstemming met onder andere de bewonerswerkgroep, met de technische uitwerking van het plan.
 • Alle bewoners en andere belanghebbenden krijgen na de zomervakantie van dit jaar de mogelijkheid om tijdens een bijeenkomst voor de belanghebbenden het technisch voorontwerp te bekijken en haar of zijn reactie daarop te geven. De uitnodiging hiervoor volgt tijdig.
 • Als het verder uitwerkte inrichtingsplan definitief is en de daarop volgende aanbestedingsfase is afgerond, wordt de opwaardering gerealiseerd.
 • In aanloop naar de start van de werkzaamheden, deelt de gemeente informatie over de voortgang van de opwaardering via www.sintanthonis.nl/molenbeek en via de Dorpsraad.