Webdesign: hildewolters.nl

Gezocht

Een aantal weken geleden werd bekend dat het bestemmingsplan voor de nieuwe Oploose woonwijk Blauwe Beek onherroepelijk is geworden.

Dat betekent dat niets de realisatie nog in de weg staat.

Deze toekomstige wijk wordt aangelegd tussen Boortorenstraat, Deken Schmerlingstraat en Blauwstraat.

Bij de voorbereidingen is een klankbordgroep met inwoners van Oploo betrokken geweest. Een aantal keren heeft deze klankbordgroep (waarin vertegenwoordigd de jongeren, de ouderen, de groep tussen jong en oud, aanwonenden van het plangebied, een groendeskundige en de dorpsraad) met de gemeente en ontwikkelaar Janssen de Jong om de tafel gezeten.

Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren o.a. het tijdspad waarbinnen de ongeveer 90 woningen zullen worden gerealiseerd, maar ook de positie van Oploose geïnteresseerden die in de markt zijn voor een woning of kavel.

 

De planning ziet er nu als volgt uit:

  • Direct na de zomervakantie van 2022 start de verkoop
  • Eind 2022 wordt het gebied bouwrijp gemaakt: aanleg nutsvoorzieningen, riolering en bouwstraten
  • De start van de bouw van de woningen staat voor mei 2023.

Op de website https://www.woneninoploo.nl/ vind je al het nieuws over deze nieuwe Oploose woonwijk.

Op deze website vind je dat nieuws altijd eerder dan bijvoorbeeld in de regionale pers.

Ook de start van de verkoop zal op deze website eerder te zien zijn dan op  Funda en in de kranten.

Iemand die zich via de website abonneert op de nieuwsbrief krijgt direct bericht als er nieuws te vermelden is.

Ben je geïnteresseerd in een woning of kavel, dan heb je dus een kleine voorsprong als je je hebt geabonneerd op de nieuwsbrief.

Onderaan op de website https://www.woneninoploo.nl/ zie je het veld: Blijf op de hoogte.

Daar kun je je aanmelden voor die nieuwsbrief.

Doe dat vooral als je min of meer op de eerste rij wilt zitten!

Dit bericht komt van de klankbordgroep en de Dorpsraad.

KernenCV Oploo voor Gemeente Land van Cuijk

In 2022 is het Land van Cuijk een feit. We zijn dan één grote gemeente die bestaat uit maar liefst 33 kernen en wijken. Het is belangrijk dat elke kern in de nieuwe situatie tot zijn recht komt. Daarom wordt er voor elke kern een curriculum vitae gemaakt, ook van Oploo. We noemen dat het kernenCV.  De inwoners worden bij dit proces betrokken, lees hieronder hoe. 

 

Waarom maakt de gemeente voor elke keren een kernenCV?

De gemeente vindt het belangrijk dat alle kernen en wijken zich in 2022 kunnen voorstellen aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad. De boodschap is dan; dit zijn wij en hier staan wij als kern voor! Om dat te bereiken is elke kern met inwoners aan de slag gegaan om een CV te maken van elk dorp.  Hierin staat waar Oploo sterk in is, minder sterk, wat er zo bijzonder is aan Oploo, wat verbeterpunten zijn en wat prioriteit moet krijgen.  Het CV geeft aan wat er nodig is om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te verbeteren. Voor het nieuwe gemeentebestuur zijn die cv’s heel belangrijk als richtsnoer bij het maken van plannen en beleid.

 

Hoe is het kernenCV tot stand gekomen

In Oploo is de eerste versie van het kernenCV opgesteld in samenwerking met de dorpsraad (Bouwteam KernenCV Oploo). De informatie in het CV is afkomstig uit de informatie uit de Dorpsontwikkelingsplannen (DOP), uit de dorpsvisie van Oploo en van de huidige stand van zaken mbt leefbaarheid en actualiteit in het dorp. 

 

Graag u reactie!

Deze versie van de KernenCV van Oploo staat online. Belangrijk is dat uiteindelijk alle bewoners achter het gemaakte curriculum vitae (CV) staan. Daarom is er in dit 'online tijdperk' voor gekozen om de eerste versie van de CV voor te leggen aan alle inwoners van de kernen die dat leuk of interessant vinden. Bekijk het kernenCV van Oploo op https://ons.landvancuijk.nl/uw+dorpwijk/oploo/default.aspx U kunt hier het CV van Oploo bekijken en ook direct reageren. 

 

Wat wordt er met de reacties gedaan

Alle reacties worden door de gemeente gebundeld en naar de dorpsraad Oploo gestuurd. Hierna zal de dorpsraad de reacties verwerken in het kernenCV en wordt het kernenCV van Oploo definitief gemaakt. 

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand CV OPLOO SEPTEMBER 2021 vs2.pdfKernenCV Oploo