Webdesign: hildewolters.nl

2019 08 26 dmv 7     2019 08 26 dmv 3

Samen dementievriendelijk

Op maandagavond 26-8-2019 hebben vrijwilligers van het koffie-uurtje, de zorgwerkgroep en enkele belangstellenden de interessante cursus samen dementievrinedelijk gevolgd. Ze hebben hierbij allen het certificaat verdiend. Samen dementievriendelijk wil aandacht voor goede signalering en bejegening voor deze mensen. 

Zie voor meer info www.samendementievriendelijk.nl