Webdesign: hildewolters.nl

Dorpsvisie Oploo

 

Meepraten over de toekomst van Oploo, dat was de opzet van de twee bijeenkomsten eind april, Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd. Zoveel dat de dorpsraad zich heeft verkeken op de tijd die nodig is om van al die aangedragen onderwerpen een samenhangende visie te maken.

Optimistisch.

Dit betekent dat de datum van 1 juni, waarop een eerste concept zou worden gepresenteerd wel erg optimistisch is gebleken.

Er is al hard gewerkt maar er blijkt meer tijd nodig om alles goed en duidelijk op papier te zetten, dit is de reden dat we 1 juni uitstellen naar een later tijdstip..

Aan de slag.

De dorpsraad zal u tijdig informeren wanneer de volgende informatiebijeenkomst zal worden gehouden, waarbij iedereen ziijn / haar mening kan geven over de visie en we er dan samen mee aan de slag kunnen.