Webdesign: hildewolters.nl

Destijds heeft LVC Net een campagne opgestart om via verenigingen ambassadeurs te verwerven die bereid waren de bewoners van de dorpen in het Land van Cuijk te bewegen een aansluitingen voor de glasvezel aan te gaan Voor elk aangesloten adres zou een vergoeding ter beschikking gesteld worden.. Dorpsraad Oploo heeft er toen voor gekozen om zelf ambassadeurs te vinden en daarna het beschikbare bedrag ter beschikking te stellen aan de verenigingen van Oploo. Er is afgesproken dat de ambassadeurs die in het veld   hun schouders onder dit project gezet hebben een beslissende stem te geven in de verdeling van de gelden. De aanleg van glasvezel heeft een grote meerwaarde voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van een dorp als Oploo, zoals een betere internet verbinding met een hogere snelheid  voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Het enthousiasme van de ambassadeurs heeft  ertoe geleid dat Oploo met de Clubkasactie een van de dorpen die het hoogst scoort is binnen het Land van Cuijk met een opbrengst van € 10986.52 . Nu volgt een overleg met de ambassadeurs (Egbert, Harry, Bram, Gerald ,Paul, John ,Johan ,Jehan , Jos, Ton ,Merijn, Jan en Paul.) om vast te stellen welke verengingen en onder welke voorwaarden zij in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage.