Webdesign: hildewolters.nl

Voor de clubkas actie van hebben 11 verenigingen en 8 stichtingen zich aangemeld  en voldaan aan de voorwaarden die door de ambassadeurs zijn gesteld.

De  verengingen zijn;             

Dansgroep Dance4u,  St Matthiasgilde,  Heemkundever.Oploo,  KBO Oploo, Toneelver.Doekmaaroploo,   VV Excellent,  Jeugdvereniging Flaming,  Zanggroep Joyim,  Muziekver. Excelsior,  Volleybalver. VCP ,  Smartlappenkoor Zowa Zuuver

 

De Stichtingen en als stichting aangemerkte organisaties zijn;

Gymzaal VitaPloo  , Ploo ten Toon,  Kwizzut WOP,  Plo Licht Op,  Zonnebloem afd. Oploo Wagen speelgroep Karrespel, Gemeenschapshuis de Oude heerlijkheid,  Stichting Wielersport Oploo.

 

Voor elke verenging en stichting is een basisbedrag van € 440.= toegekend daarlangs wordt aan de verenigingen € 2.50 per lid toegekend. Stichtingen hebben geen leden en komen daarom hiervoor niet in aanmerking.

Hiermee is het bedrag ( € 10986.52) wat door de inzet van de ambassadeurs van LVCnet Oploo bij elkaar is gebracht verdeeld.

De ambassadeurs hebben zich graag ingezet om ook in Oploo glasvezel te krijgen en door de bereidwillige medewerking van de inwoners van Oploo hebben we een mooi bedrag  aan de verenigingen en stichtingen kunnen toekennen.  

 

De ambassadeurs wensen de inwoners van Oploo veel succes met de verbeterde internet verbinding door glasvezel. De verenigingen en stichtingen zullen vast en zeker een mooie bestemming vinden voor de geschonken bijdrage.

Ambassadeurs LVCnet Oploo.