Webdesign: hildewolters.nl

Janssen de Jong, gemeente Sint Anthonis en de Dorpsraad Oploo werken samen aan het nieuw te bouwen plan tussen de Blauwstraat Boortorenstraat, en de Deken Schmerlingstraat. Dit gebied is door de gemeente aangewezen als de nieuwe woningbouwlocatie voor de kern van Oploo.

In dit gebied zal de eerste gasloze woonwijk van Oploo gerealiseerd worden. Participatie van omwoneden en nieuwe bewoners staan hoog in het vaandel bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk.

Voor dit nieuwbouwplan is er inmiddels een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep is breed samengesteld en bestaat uit jongeren, middengroep, de ouderen een deskundige op het gebied van groen, omwonenden en de dorpsraad.

Wilt u ook meedenken met dit project dan is het mogelijk om tot 16 Juni 2019 de woonenquete in te vullen via de website www.woneninoploo.nl of middels de volgende link  https://www.woneninoploo.nl/woonenqu-te