Webdesign: hildewolters.nl

"Opdat we nooit vergeten"

Helaas in bescheiden vorm dit jaar maar uiteraard stonden we dit jaar ook stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op gepast afstand werden er bloemen gelegd door Burgemeester Fränzel en vice voorzitter van de dorpsraad Herman Vloet.

IMG 20200504 WA0018

 

Namens ons dorp zijn er vandaag spandoeken geplaats voor de verzorgers en bewoners van de Witte Hoeve en Bronlaak.

Hiermee willen wij hun in deze bijzonder tijd, allemaal een welverdiend hart onder de riem steken.

Dit in samenwerking met A&P Zeefdruk.


IMG 20200418 WA0011

IMG 20200418 WA0014

Ontwikkelaar Janssen-de Jong en de gemeente Sint Anthonis hebben aan de klankbordgroep en daarna aan de omwonenden het plan gepresenteerd om in de hoek tussen Blauwstraat, Deken Schmerlingstraat, Boortorenstraat en ’t Creijtje de eerste gasloze woonwijk van Oploo te realiseren.

Zowel door de klankbordgroep als door de omwonenden is het plan goed ontvangen. Voorafgaand aan het maken van de eerste ontwerptekeningen is er via internet een enquête gehouden, die meer dan 100 keer is ingevuld.

Inmiddels is het plan ook door het college van Burgemeester en Wethouders positief ontvangen.

Het ontwerpplan is nu openbaar en voor iedereen te zien op de website www.woneninoploo.nl

Op die website is ook informatie te vinden over het tijdspad.