Webdesign: hildewolters.nl

Samen maken we het mogelijk!

Vitale kernen is een project waarin burgerinitiatieven voor de verbetering van de leefbaarheid in dorp of buurt worden ondersteund. Hiervoor is momenteel € 1.250 000,- beschikbaar in de gemeente St Anthonis. Mogelijk wordt dit bedrag in de toekomst verhoogd. Voor meer informatie zie www.vitalekernen.nl

Op 20 augustus om 20 uur wordt in de Oude Heerlijkheid een informatieavond georganiseerd door de gemeente en de Dorpsraad. Hierin komen alle aspecten van Vitale kernen aan de orde.

Een initiatief kan worden aangevraagd via de website van Vitale kernen. Daarna wordt het door de gemeente beoordeeld op regelgeving en vergunning . Hierna gaat het terug naar het dorp waar de adviesraad het project beoordeelt op drie aspecten: leefbaarheid, duurzaamheid en economische haalbaarheid. Bij een positief advies neemt het college van B&W uiteindelijk het advies over mits er geen zwaarwegende reden is om dit niet te doen.

Wij hebben je nodig!

De adviesraad is een erg belangrijk onderdeel van het project Vitale kernen. Deze raad zal bestaan uit inwoners van ons eigen dorp. Hiervoor zoeken we mensen. We roepen iedereen die deel uit wil maken van de adviesraad om initiatieven te beoordelen op zich aan te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op 27 augustus willen we de adviesraad voor Oploo definitief samen stellen.

Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie dan kunt u contact opnemen met Mantje Vloet 06 53262887.

In de bijlage vind u de uitslagen van Fit Plô

Bijlagen:
Bewaar het bestand Uitslag fittest Oploo oktober 2017.pdfUitslag Fittest

Lintje voor Henny Lenkens 

Henny Lenkens heeft van burgemeester Marleen Sijbers de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau opgespeld gekregen. De Oploonaar kreeg de versierselen zondagmiddag, na de middag opvoering van 'zijn' openluchtspel In de schaduw van de rômfabriek.

Henny heeft tal van activiteiten in zijn geboortedorp ontwikkeld. Hij is de schrijver van de openluchtopvoeringen Toon d'n Dwerg (1982), De Heeren van Oploo (1999), D'n Twist blieft d'n Twist' (2011) en als laatste In de schaduw van de rômfabriek. De laatste productie werd acht keer uitgevoerd. Meer dan 3.000 toeschouwers kwamen erop af, zeven keer kon het bordje uitverkocht op de poort. De journalist van huis uit bewerkte tevens diverse toneelstukken en karrespel-opvoeringen.  
Eind 1999 werd met Henny Lenkens de Werkgroep Kunst Oploo opgericht, oorspronkelijk als onderdeel van de Dorpsraad. In elk kerkdorp zou een kunstwerk worden gerealiseerd en de werkgroep zou hier advies over uit gaan brengen en er vorm aan gaan geven.
Toen bleek dat dit allemaal niet zo gemakkelijk ging, raakte dit doel een beetje op de achtergrond. Omdat de werkgroep toch iets wilde organiseren werd een tweejaarlijkse amateurkunstmanifestatie georganiseerd onder de toepasselijke naam Plo ten toon. Intussen hebben er al zes edities plaatsgevonden en valt het onder de amateurkunstenaars uit Oploo niet meer weg te denken. Het vernieuwende aspect is dat er steeds gezocht wordt naar het betrekken van de jeugd, dat vooral het laatste jaar in samenwerking met de basisschool in het realiseren van fraaie grote objecten vorm heeft gekregen.
Henny was vanaf het begin secretaris van de werkgroep kunst. Maar naast secretaris was hij tevens gastheer (voor de vergaderingen), enthousiast aanjager, PR-man, beheerder van het archief (als hij niet uit zijn geheugen kan putten kan hij het altijd wel terugvinden) en dat alles met een tomeloze inzet, nauwkeurigheid, creativiteit, inzicht, energie en enthousiasme. Een gevleugelde uitspraak van Henny om iedereen scherp te houden: 'Laten we de vaart er in houden.' Deze inzet heeft er ook toe geleid dat hij het voortouw nam om een wielerkunstwerk voor de gebroeders Van Katwijk en Oploo als wielerdorp te realiseren. Vorig jaar oktober werd het wielermonument in aanwezigheid van honderden belangstellenden in de kern van Oploo onthuld. 

Daarlangs is Henny ook lid van de voetbalclub Excellent. Hier is hij een aantal jaren bestuurslid geweest. Als schrijver richtte hij het clubblad aan de bal op, en schreef 2 jubileumboeken in 1984 en in 2009. Henny was ook schrijver van de wekelijkse voetbalverslagen die op de website verschenen. Henny houdt nog steeds het archief bij van de voetbalclub met alle uitslagen topscoorderslijsten en kranten artikelen.

De geschiedenis is wat Henny echt interesseert, zo maakte hij voor het peelmuseum America de website en heeft voor het peelmuseum de PR gedaan. Ook voor de open dagen wist Henny de mensen bij elkaar te krijgen met oude ambachten. Ook was hij degene die altijd de notulen maakte.

Door Henny is het verhaal van Tôntje dén Dwerg een fenomeen in Oploo geworden. Hij was dan ook de initiatiefnemer om een standbeeld voor Tôntje te maken. Met de onthulling van het beeld is Tôntjesdag ontstaan. Een jaarlijks terugkerende gezins dag, met cultuur, muziek, en culinaire hoogstandjes waarlangs gefietst en gewandeld kan worden met elk jaar weer een ander thema.

Voor de dorpsraad heeft Henny in de werkgroep de blauwstraat gezeten. Ook hier was hij de man die alles notuleerde. De blauwstraat die vorig jaar blauw keek van de blauwe bloemen. Een echte “dorpsstraat” is ontstaan door medewerking van diverse mensen in samenwerking met de gemeente.

Maar ook met de Visie konden we op Hennie rekenen, met de nodige aanpassingen is er een levend document ontstaan waar we nu met het dorp samen aan werken.

Henny, weet met de vele activiteiten vele mensen te binden, enthousiasmeren en bij elkaar te brengen. Een man die de geschiedenis weer op schrijft, en tot in details alles te weten wil komen.

Natuurlijk lukt dit alles niet met de steun van zijn vrouw Jet en zijn 3 kinderen. Henny, nogmaals bedankt namens de bewoners van Oploo, voor al wat je hebt gedaan. Deze koninklijke onderscheiding heb je dan ook echt verdiend.