Webdesign: hildewolters.nl

Vrijwilligerswerk lijkt me best leuk, maar wat zou ik kunnen doen?

 

Willen mijn kinderen later ook in Oploo wonen?

 

Ik ga niet naar het verzorgingshuis, ik blijf in Oploo!

 

Hoe vrô blieft heel plô....

 

Is het vanzelfsprekend, dat wij een spar in het dorp hebben?

 

Wat zou ik kunnen betekenen voor ons dorp?

 

Wil je werken aan een Leefbaar Oploo.....

 

Mijn Kinderen wonen ver weg, wie kan helpen als ik later niet meer alles zelf kan? .........

 

Plo stroopt z'n mouwen op! ..........

Wat wordt de toekomst van Oploo?

De maatschappij verandert. Hoe verandert Oploo mee?

Onze samenleving verandert razendsnel. Door andere inzichten en ook door bezuinigingen worden heel veel taken en verantwoordelijkheden die tot nu toe bij overheden en instellingen lagen, neergelegd bij de burgers.

In de afgelopen weken stonden in KomPlo verschillende “plaagzinnen” met als bedoeling dat de lezers eens gingen nadenken over die toekomst van ons mooie Oploo.

De Dorpsraad is vorig jaar al met een klein groepje mensen uit Oploo of die belang hebben met Oploo begonnen daar over na te denken. Met de input die toen is gegeven wil de Dorpsraad nu de discussie met het hele dorp aangaan.

Het resultaat van de discussie die we nu met alle bewoners van Oploo aan zullen gaan zal uiteindelijk worden neergelegd in een “Visie op de toekomst van Oploo”.

Het zal dan moeten gaan over de thema's  woonomgeving, vrije tijd, zorg en welzijn, voorzieningen, huisvesting en wonen.

Die visie moet, wat de dorpsraad betreft, heel concreet en realistisch worden. Het moet geen verhaal zijn met heel veel grote woorden. Het resultaat moet zijn dat de inwoners van Oploo, de verenigingen, de buurten en de ondernemers aan de slag gaan en zelf verantwoordelijk worden voor het aantrekkelijk en leefbaar maken van ons dorp.

Kom Op Plô en kom  op maandag 20 april en praat mee  over de  toekomst van Oploo.

 

Er worden twee bijeenkomsten belegd: Een middagbijeenkomst om 14.00 uur en een avondbijeenkomst om 19.30 uur.

 in “De Oude Heerlijkheid”.

Dorpsraad Oploo heeft in een besloten kring afscheid genomen van Rien v.d. Steeg als besuurslid.

Rien is 18 jaar actief geweest in de dorpsraad waarvan het grootste gedeelte als voorzitter.

Rien nogmaals bedankt voor al die jaren.

Ook de 2e dag hebben de jongeren van Schik Happens meegeholpen.

Aanwezig was dit keer ook Burgemeester Mw. Sijbers die de jongeren toesprak. Ook de pers wat vertegenwoordigd.