Hartelijk welkom
op de site van
Dorpsraad Oploo

De Dorpsraad is een schakel tussen de bewoners van het dorp Oploo en de gemeente Land van Cuijk en aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente.

Vanuit de dorpsraad beogen wij meerwaarde te hebben voor de verbetering van de leefbaarheid van Oploo. Om de Dorpsraad zo goed mogelijk te laten functioneren hebben we een goede doelstelling.

Doelstelling
De Dorpsraad Oploo stelt zich ten doel het bevorderen en (mede-) in stand houden van de leefbaarheid, het welzijn en de veiligheid van het dorp Oploo en haar inwoners.

Hoe Vrô blieft het in Plô?!

Dat is de titel die de Visie heeft meegekregen. Deze visie is in samenwerking met veel bewoners uit Oploo gemaakt.
De bevindingen van de belangrijkste thema’s zijn opgenomen.

Evenementen die binnenkort plaats zullen vinden in Oploo